Καλώς ήλθατε

στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΜΟΔ ΑΕ
για την βραχυχρόνια υποστήριξη έργων
Φορέων Διαχείρισης του ΕΣΠΑ