Βήματα Εγγραφής

Εγγραφείτε με απλά βήματα

Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Βραχείας Υποστήριξης για Έργα ΕΣΠΑ πραγματοποιείται ως εξής:

Βήμα 1ο: Δημιουργία Λογαριασμού
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Κατά την συγκεκριμένη διαδικασία χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης με τους οποίους ο/η χρήστης συνδέεται για να καταχωρήσει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία του/της.

Βήμα 2ο: Καταχώρηση Προσωπικών Στοιχείων
Μετά τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης καταχωρεί τα Προσωπικά Στοιχεία

Βήμα 3ο: Επιλογή Τομέα Έργων
Επιλέγονται οι τομείς έργων (μέχρι 4) για του οποίους ενδιαφέρεται να δηλώσει ο χρήστης υποψηφιότητα ως Εμπειρογνώμονας.

Βήμα 4ο: Αποδοχή Όρων Χρήσης του Μητρώου

Βήμα 5ο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης
Καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων της αίτησης που αφορούν τις ακόλουθες ενότητες:

  • • Επαγγελματική Εμπειρία
  • • Εκπαίδευση
  • • Ξένη Γλώσσα (-ες)
  • • Δεξιότητες ΤΠΕ
  • • Επισύναψη Βιογραφικού

Βήμα 6ο: Υποβολή Αίτησης
Για την Δημιουργία Λογαριασμού πατήστε ΕΔΩ