Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


27/01/2011
Το Μητρώο θα είναι ανοιχτό στους ενδιαφερόμενους για εγγραφή τους, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας, μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου (31/12/2013).

27/01/2011
Για την καλύτερη δυνατή πλοήγηση κατά την πιλοτική λειτουργία του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων προτείνεται η χρήση των παρακάτω Browser:

• Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0
• Firefox
• Opera