Το Μητρώο

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων της ΜΟΔ με μια ματιά

Καλώς ήλθατε στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που δημιούργησε η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) για την βραχυχρόνια υποστήριξη έργων Φορέων Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (Ειδικών Υπηρεσιών, Δικαιούχων / Φορέων υλοποίησης κ.α.).

Η σύσταση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την ταχεία ολοκλήρωση των έργων των φορέων αυτών και αποφασίστηκε με πρωτοβουλία της ΜΟΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία:
  • • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • • Εργασίας
  • • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων θα προσφέρει δυνατότητα επιλογής Εμπειρογνωμόνων (φυσικά πρόσωπα) στους οποίους θα ανατίθεται για συγκεκριμένο χρόνο και έναντι συγκεκριμένης αμοιβής η κάλυψη μίας ειδικής και συγκεκριμένης ανάγκης σε επιστημονική, συμβουλευτική ή τεχνική υποστήριξη έργων του ΕΣΠΑ.

Η σύσταση του Μητρώου αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την ταχεία ολοκλήρωση των έργων των φορέων αυτών.

Το Μητρώο θα είναι ανοιχτό στους ενδιαφερόμενους για εγγραφή τους, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας, μέχρι τη λήξη της προγραμματικής περιόδου (31/12/2013).


* Συμβουλές Πλοήγησης