Εγγραφή

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Η ισχύς του μητρώου έληξε στις 31.12.2013. Το μητρώο αυτό δημιουργήθηκε πιλοτικά για τις ανάγκες της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.